ÁÜF

A Hartaiprint.hu
vevőinformációi és Általános Szerződési Feltételei
 
A.Vevőinformációk

I.Az ajánlattevőre vonatkozó információk

Hartai Balázs ev.
Postai cím: 9178 Hédervár, Rózsa Ferenc utca 44/B
Nyilvántartási szám: 54824081
Forgalmiadó-azonosító szám: HU56191332

Kommunikációs adatok:
Telefon: +3620 262 4664
E-mail: support@hartaiprint.hu
Internet: hartaiprint.hu


B.Általános Szerződési Feltételek


§1 Általános rész

(1) A Hartaiprint, székhely: 9184 Kunsziget, Hunyadi utca 30. (a továbbiakban: Hartaiprint) vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékeket, valamint egyéb nyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket kínál fogyasztók, vállalkozók és magán-, ill. közjogi személyek részére.

(2) A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a hartaprint.hu internetes portálon keresztül létrejött valamennyi megrendelésre, amennyiben a Felek nem kötnek olyan értelmű külön szerződést, amely kizárja a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazását. A fogyasztókkal, vállalkozókkal és közjogi személyekkel folytatott üzleti forgalomban a jelen ÁSZF érvényes valamennyi jövőbeli üzleti kapcsolatra is, akkor is, ha arra nem történik ismételten nyomatékos utalás. Amennyiben a Felek írásban nem állapodnak meg másként, a jelen Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesek a Hartaiprint és a vállalkozók, ill. jogi személyek közötti üzleti forgalomra, ha ezek a vállalkozók és jogi személyek saját általános szerződési feltételekkel rendelkeznek. Ha a Hartaiprint olyan írásra hivatkozik, amely a másik fél szerződési feltéteit tartalmazza vagy azokra utal, az még nem jelenti azt, hogy egyet is ért azon szerződési feltételek érvényességével.


§2 Fogalommeghatározás

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében
1.a „vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek“ olyan nyomdai termékek, amelyek esetében amegrendelő a hartaprint.hu internetes portálon kínált kialakítási lehetőségek alapján maga határozzameg az adott termék kialakítását, ilyenek például a névjegykártyák, szórólapok, képeslapok ésposzterek, beleértve a textil- és fotótermékeket is;

2.a „nyomtatványok“ olyan nyomtatott tárgyak, amelyek esetében a megrendelő egy adottkialakítású terméket rendel meg, beleértve a textil- és fotótermékeket is;

3.a „nyomtatási segédeszközök“ olyan áruk és tárgyak, amelyek a nyomtatáshoz szükségeseklehetnek, ilyenek például a papírok, festékek és lakkok;

4.„fogyasztó“: természetes személy, aki olyan célból köt szerződést, amely sem üzleti, sem saját iparitevékenységébe nem számítható bele;

5.a „vállalkozó“ olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyi társaság, aki/amely aszerződés megkötésekor üzleti vagy saját ipari tevékenységet folytat. A jogképes társaság olyanszemélyi társaság, amely saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat;

6.„közjogi személy“: minden köztestület, közintézmény vagy közalapítvány;

7.„szolgáltatás“: mindenfajta teljesítés, különösen szolgáltatás és mellékszolgáltatás, valamintszállítás és vállalkozói termék szállítása;

8.„regisztráció:“ bejelentkezés a hartaprint.hu portál időben nem korlátozott használatárafelhasználói fiók létrehozásával;

9.„bejelentkezés vendégként“: egy adott megrendelés futamidejére szóló bejelentkezésa(z) hartaprint.hu oldalra, felhasználói fiók létrehozása nélkül;

10.„jelszó“: a felhasználó által létrehozott szám- és/vagy betűkombináció, amely a sikeresregisztrációt vagy a vendégként történt bejelentkezést követően az e-mail címmel együtt lehetővéteszi szolgáltatások megrendelését a(z) hartaprint.hu oldalon keresztül;

11.„felhasználói fiók“: a Vevő internetes fiókja, amelyhez e-mail címe és jelszava megadásával férhozzá;

12.„screenproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok digitálispróbanyomata, a későbbi nyomtatási eredmény színazonos szimulációja;

13.„paperproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok DIN ISO 12647minőségi szabvány szerint elkészített digitális nyomata;

14.„munkanapok“: a hét napjai hétfőtől péntekig, a törvényes ünnepnapok kivételével;

15.„szokásos hivatali idők“: Hétfő - Péntek 8-17 óráig.

16.„vevők“: fogyasztók, vállalkozók és közjogi személyek összefoglaló neve.


§3 Regisztráció és vendégként történő bejelentkezés

(1) A Hartaiprint szolgáltatásai kizárólag a hartaprint.hu portálon való regisztrációval vagyvendégként történő bejelentkezéssel vehetők igénybe. A regisztráció a szükséges adatokmegadásával történik egy arra szolgáló online űrlapon. A regisztráció a „Regisztráció befejezése“gombra való kattintással ér véget. A sikeres regisztrációval a Vevő tartós felhasználói fiókot hoz létre.A vendégként történő bejelentkezéssel a Vevő tartós regisztráció nélkül veheti igénybe a Hartaiprintszolgáltatásait.

(2) A vendégként történő bejelentkezéshez a Vevő megad egy e-mail címet, amely a megrendeléseteljes futamideje alatt érvényes marad. Vendégként történő további bejelentkezések esetén újbólmeg kell adnia az adatokat.

(3)A megadott adatok helyességéért a Hartaiprint szolgáltatásait igénybe vevő Vevő felel.

(4)A Vevő köteles a megadott adatok változásairól haladéktalanul, de legkésőbb két napon belülértesíteni a Hartaiprint-ot.

(5)A Hartaiprint jogosult a Vevő regisztrációját vagy vendégként történő bejelentkezését indoklásnélkül elutasítani, ha a Vevő nem adja meg a szükséges adatokat vagy nem fogadja el a jelenÁltalános Szerződési Feltételeket.


§4 A szerződéskötés technikai lebonyolításával kapcsolatos információk

(1) A Vevő megrendelései kizárólag a Hartaiprint honlapján keresztül bonyolíthatók. A megrendeléselküldésével a Vevő ajánlatot tesz a Hartaiprint cégnek. A Vevő és a Hartaiprint hartaprint.hu oldalonkiválassza, ill. kialakítsa a vevőspecifikáció szerint nyomtatott termékeket vagy kiválassza a kívántnyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket, valamint megadja a megrendeléshez szükségesadatokat.

(2)A Vevő a megfelelő gomb megnyomásával megtekintheti és kinyomtathatja a kívánt termékleírását. Az adott termékre vonatkozó egyedi árak is megtekinthetők. A megfelelő gombmegnyomásával a Vevő kinyomtathat egy kötelezettség nélküli ajánlatot.

(3)Az ezután megjelenő megrendelési oldalon a Vevő még egyszer alaposan ellenőrizheti a megadottjellemzőket és adatokat, majd megteheti a kötelező, költségtérítéses megrendelést a „Vásárlás“gomb megnyomásával. A „Vásárlás“ gomb megnyomása után már nem módosíthatja a megrendelést.

(4)A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő az ablak bezárásával bármikor befejezheti amegrendelési folyamatot. Ezen kívül a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő a honlap utasításaiszerint módosíthatja a megrendelést.

(5)A fizetésre és a szállításra vonatkozó részletek a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a fizetésimód (banki átutalás, beszedési megbízás) és a kiszállítás fajtájának kiválasztásával adhatók meg. Ha aVevő a beszedési megbízást vagy a SEPA-megbízást választja, hozzá kell járulnia a fizetendőösszegnek a számlájáról történő leemeléséhez. Ehhez ki kell nyomtatnia a „Banki lehívásimegbízás/SEPA beszedési megbízás“ című oldalt, és azt kitöltve és aláírva, eredeti példányban el kelljuttatnia a Hartaiprint -hoz, vagy a megrendelési folyamat során az erre szolgáló helyen meg kelladnia a hozzájárulását. Az áru feladására csak akkor kerül sor, ha a Vevő hozzájárulása a Hartaiprintbirtokában van. A beszedési megbízás összegéről és időpontjáról a Vevő legkésőbb egy nappal azesedékességi határidő előtt előzetes tájékoztatást kap.

(6)A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevőnek igazolnia kell, hogy elolvasta a Hartaiprintvevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit. Az igazolás az erre szolgáló mezőre valókattintással történik, ezzel igazolja a Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadását. AHartaiprint vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit a „Vásárlás“ gomb megnyomása előttel is mentheti a Vevő.

(7)A kötelező szerződéskötésre a megrendelésnek a Hartaiprint részéről történő elfogadásával kerülsor. Az elfogadás a megrendelés e-mailben való visszaigazolásával történik meg a Hartaiprintrészéről. A szerződés akkor jön létre a Felek között, ha a Hartaiprint visszaigazolja a megrendelést.


§5 A szerződésre vonatkozó információk

(1) A szerződés nyelve kizárólag a magyar nyelv. A Hartaiprint kizárólag Magyarország területén belülszállít. A szerződéses kötelezettségekre és a garanciára vonatkozó részleteket a HartaiprintÁltalánosSzerződési Feltételei szabályozzák.

(2)Adatvédelemre vonatkozó esetleges kérdéseivel forduljon adatvédelmi munkatársunkhoz: Név:

Hartai Balázs
Hédervár
Rózsa Ferenc utca 44./B
9178

E-mail: support@hartaprint.hu
Telefon: +36 20 262 4664

(3) A Hartaiprint A fájl megnyitásához csak egy szöveges fájlok megjelenítésére alkalmas programra van szükség.


§6 Ügyfélkommunikáció

(1)A Hartaiprint és a vevők közötti kommunikáció alapvetően e-mailben történik az alábbi e-mailcímen

(2)A Vevő egyéni módon biztosítja az e-mailek fogadását. A regisztrációval vagy a vendégkénttörténő bejelentkezéssel egy időben köteles megadni egy érvényes e-mail címet. Köteles továbbáellenőrizni, hogy az e-mailek beérkeznek-e e-mail címére. A Vevő haladéktalanul, de legkésőbb kétnapon belül köteles értesíteni a Hartaiprint-t minden e-mailcím-változásról. Ő felel mindazokért akárokért, amelyek a változásbejelentés elmulasztása miatt a Hartaiprint-t érik. Nem hajthat végreolyan beállításokat levelezőprogramján vagy postafiókján, amelyek megakadályozzák az e-mailekfogadását vagy azt eredményezik, hogy nem látja a beérkező emaileket, mert például spam-mappábahelyezi azokat a program. A Vevő felel az e-mailek beérkezéséért a levelezőprogram megadottpostafiókjába.

(3)A fentiek sérelme nélkül a szöveges formában, írásban, szóban vagy telefonon folytatottkommunikáció is lehetséges.


§7 Szerződéskötés

(1)A megrendeléshez a Vevő először kiválaszt egy terméket. Vevőspecifikációk szerint nyomtatotttermékek esetén az hartaprint.hu internetes portálon kínált kialakítási lehetőségek alapjánmeghatározza a kívánt termék kialakítását, majd kitölti a megjelenő online űrlapot, az ezt követőáttekintő oldalon ellenőrzi az általa megadott adatok helyességét, és végül a „Vásárlás“ gombmegnyomásával lezárja a megrendelési folyamatot. A megrendelés lezárásával a Vevő kötelezőajánlatot tesz a Hartaiprint-nek.

(2)A Vevő az ajánlat (megrendelés) leadását követő második munkanap végéig kötve van azajánlathoz. A szerződéskötés és ezzel együtt az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses
kötöttség akkor jön létre, ha a Hartaiprint nyomatékosan elfogadja az ajánlatot a megrendelés e-mailben történő visszaigazolásával.

(3)A Vevő bármikor megszakíthatja a megrendelési folyamatot a böngészőablak bezárásával. Amegrendelés véglegesítése előtt megjelenő áttekintő oldalon a Vevő még egyszer ellenőrizheti, hogynincsenek-e beviteli hibák az adataiban. Ha hibát talál, a „Megrendelés módosítása“ gombmegnyomásával javíthatja azt.

(4)A szerződéskötésre kizárólag a magyar nyelv használható. A Hartaiprint elmenti a megrendelést,és a visszaigazoló e-maillel együtt megküldi a Vevőnek. A dokumentumok elvesztése esetén aHartaiprint a felmerülő költségek megtérítése ellenében a Vevő írásbeli kérésére másolatot küldhet adokumentumokról vagy e-mailben megküldheti azokat a Vevőnek.


§8 Visszavonási jog

I.A visszavonási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg.

(1)A fogyasztónak jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül visszavonni a szerződést. Avisszavonási jog tizennégy napig áll fenn attól a naptól számítva, amikor a Vevő vagy egy általamegnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító, birtokába vette az árukat.

(2)Ha a szerződés több árut foglal magában, amelyek megrendelése egy egységes megrendeléskeretében történt, de szállításuk külön történik, a visszavonási határidő tizennégy nap attól a naptólszámítva, amikor a fogyasztó vagy egy általa megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító,birtokába vette az utolsó árut.

(3)Visszavonási joga gyakorlásához a fogyasztónak nyilatkoznia kell, elsősorban e-mailben vagy akövetkező címen:

Hartai Balázs
Hédervár
Rózsa Ferenc utca 44./B
9178

E-mail: support@hartaprint.hu
Telefon: +36 20 262 4664

A jelen szerződéssel kapcsolatos visszavonási jog kizárólag a fogyasztó döntésére vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton elküldött levél, telefax vagy e-mail) útján gyakorolható. A fogyasztó használhatja ehhez a mellékelt Visszavonási formanyomtatványt, de az nem kötelező. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a fogyasztó a visszavonási jog gyakorlására vonatkozó értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

II.A visszavonás következményei

(1) Ha a fogyasztó visszavonja a jelen szerződést, a Hartaiprint köteles visszafizetni a fogyasztótólkapott minden összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek akkor merülnek fel, ha a fogyasztó az általunk kínált legkedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási módot választ), mégpedig haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a fogyasztónak a szerződés visszavonásáról szóló értesítése beérkezett a Hartaiprint-hez. A Hartaiprint ugyanazt a fizetőeszközt használja a visszafizetéshez, amelyet a fogyasztó használt az eredeti tranzakció lebonyolításánál, kivéve ha nyomatékosan más fizetőeszközben állapodtak meg a Felek. A Hartaiprint semmiféle díjat nem számít fel a fogyasztónak a visszafizetésért. A Hartaiprint mindaddig megtagadhatja a visszafizetést, amíg nem kapja vissza az árukat, attól függően, hogy mi a legkorábbi időpont.

(2) A fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül,amikor értesítette a Hartaiprint-t a szerződés visszavonásáról, visszaküldeni vagy átadni az árukat aHartaiprint részére. A határidő betartása akkor teljesül, ha a fogyasztó a tizennégy napos határidőlejárta előtt elküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. Acsomagküldeményként nem feladható áruk elszállítása a Hartaiprint költségére történik.

(3) A Vevő csak akkor köteles megtéríteni az áruk esetleges értékvesztésének költségeit, ha azértékvesztés olyan bánásmód miatt keletkezett, amelyre nem lett volna szükség az árukminőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.III.A visszavonási jog kizárásaA visszavonási jog nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén, amelyek nincsenek előregyártva, és amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása alapján történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes szükségleteire vannak szabva.


§9 A Hartaiprint szolgáltatásai

(1) A Hartaiprint által teljesítendő szolgáltatások tartalma a Hartaiprint weboldalain szereplőadatokon alapul, különös tekintettel a megrendelés leadása, visszaigazolása és az esetlegesszerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalra. A Vevőmódosítási igénye a Hartaiprint felé tett, módosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnakminősül. A Hartaiprint nem köteles elfogadni a Vevő ajánlatát.

(2)Az ofszetminőségben nyomtatandó nyomdai termékek és nyomtatványok előállítása egyediesetben egy eltérő szabályozás fenntartásával történik, mégpedig a német FOGRA intézet (a grafikaiipar kutatóintézete), valamint a Német Nyomda- és Médiaszövetség (bvdm) által közösenkifejlesztett, nyomdai alapszínekkel történő ofszetnyomtatásra vonatkozó DIN ISO 12647 szabványszerint. E szerint az alábbi tűrések érvényesek: a hulladékra 1 mm, a hajtásra 1 mm és a fűzésre 1mm.

(3)Csekély mértékű szín- és anyageltérések előfordulhatnak. Ez a korábbi megrendelések szín- ésanyageltéréseire és érvényes. Az ilyen eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést,és a szerződés szerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül vannak, többekközött szállítóváltásból, más anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezettváltozásokból adódhatnak. Ezek az eltérések nem reklamálhatók meg a Vevő korábbimegrendeléseitől való eltérésre hivatkozva.

(4)Nem tartozik a Hartaiprint kötelezettségei közé a megbízás teljesítéséhez szükséges nyomtatásiadatok továbbítása. Ebben az esetben eltérő megállapodás hiányában a Vevő közreműködési
kötelezettsége áll fenn.

(5)Nyomtatási segédeszközök esetében minden termékhez rendelkezésre áll a terméktulajdonságokés a termékminőség részletes leírása, valamint feldolgozási és adott esetben biztonsági információk.Az adott termékleírás tehát vásárlás esetén a szerződés tartalmának része.

(6)A festékek és lakkok általában korlátozott élettartamúak. Ezeket az anyagokat úgy gyártják, hogyazok a rendszeresen előforduló nyomtatási munkák nagy részére alkalmasak legyenek. Ha egy vevőspeciális munkákhoz, nem mindennapi anyagokon vagy különleges igénybevételre szeretné használnia festékeket és lakkokat, mindenképpen érdemes előzetes próba vagy leginkább egy kisebb előzetespéldányszám útján meggyőződnie arról, hogy azok alkalmasak-e a tervezett használatra. Továbbirészletek a mindenkori termékleírásban találhatók.


§10 Nyomtatási adatok

(1)A Hartaiprint minden nyomtatási megbízást kizárólag a Vevő által elküldött nyomtatási adatokalapján teljesít. Ezeket az adatokat a vevőinformációkban, különösen a „Nyomtatási adatok“ alattszereplő formátumokban és specifikációkkal ellátva kell elküldeni. Eltérő adatformátumok vagy másspecifikációk esetén nem garantált a hibátlan nyomtatás. A Vevő felel azért, hogy másolatbanmegtartsa a nyomtatási adatokat, mert a Hartaiprint a nyomtatott termékek legyártása után törliazokat.

(2)A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy pornográf, szélsőjobb vagy szélsőbal, rasszista,diszkrimináló, fiatalokra veszélyes, erőszakra ösztönző vagy Magyarország alkotmányát sértőtartalmakat nem továbbít a Hartaiprint nak. Ha megszegi ezt a kötelezettségét, a Hartaiprint jogosultazonnali hatállyal felmondani a szerződést. Mindez nem érinti az egyéb jogokat és igényeket.

(3)Mielőtt elküldi a nyomtatási adatokat a Hartaiprint-nek, a Vevő köteles alaposan ellenőrizni, hogyazok megfelelnek-e az adott követelményeknek. Amennyiben a Hartaiprint-ot más vevők, egyébharmadik személyek vagy állami szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított és/vagy az őinformációi alapján a szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított és/vagy az ő információialapján a Hartaiprint által összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra,hogy mentesíti a Hartaiprint -ot a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő valamennyikötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen merültek fel és mire irányulnak ezek azigények – és viseli azokat a költségeket, amelyek a Hartaiprint-nél felmerültek a jogelleneskörülmények megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi,márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak megsértésérevonatkozik, és magában foglalja a Hartaiprint esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényesmértékű ügyvédi és bírósági költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szólószerződésként – a szerződés lebonyolítása során a Hartaiprint által bevont teljesítési segédekre isvonatkozik. Mindez nem érinti a Hartaiprint által összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevőkötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti a Hartaiprint-ot a harmadik személyek jogainakmegsértéséből eredő valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímenmerültek fel és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek a Hartaiprintnél felmerültek a jogellenes körülmények megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadikszemélyek szabadalmi, márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmijogainak megsértésére vonatkozik, és magában foglalja a Hartaiprint esetleges bírósági eljárásánakköltségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági költségek). A mentesítés – harmadik személyekjavára szóló szerződésként – a szerződés lebonyolítása során a Hartaiprint által bevont teljesítési
segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti a Hartaiprint egyéb jogait, ill. kártérítési igényeit. A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a Hartaiprint-nak ténylegesen semennyi vagy kevesebb költsége keletkezett. A Vevő fenti kötelezettségei nem állnak fenn, ha nem felelős az adott jogsértésért.


§ 11 A nyomtatási adatok ellenőrzése a Hartaiprint által

(1)A Hartaiprint csak olyan mértékben köteles ellenőrizni a nyomtatási adatokat, amennyire az azáltala a megrendelési folyamat keretében megadottakból következik. Ha a Hartaiprint megállapítottaa nyomtatási adatok hibás voltát, azt közli a Vevővel. A Vevő ezután köteles megvizsgáltatni azadatokat a Hartaiprint-vel nyomtathatóság szempontjából, hibátlan nyomtatási adatokat szállítanivagy a hibás adatokkal nyomtattatni.

(2)A nyomtatási adatok további ellenőrzésére nem kerül sor a Hartaiprint részéről. A nyomtatotttermékek hibás nyomtatási adatokból eredő esetleges hibáinak kockázatát a továbbiakban egyedül aVevő viseli.

(3)A Hartaiprint jogosult, de nem köteles ellenőrizni a tartalmakat a 9. pont 2. bekezdésébenszereplő tilalom megsértése szempontjából.


§12 Konvertálás, színmód saját nyomtatási adatok használata esetén, ill. színmód freedesignnyomtatási adatok esetén

(1)A nyomtatási adatoknak a megállapodás szerinti formátumoktól eltérő formátumról valókonvertálása nem tartozik a Hartaiprint kötelezettségei közé. Ha a Felek a konkrét esetben mégismegállapodnak a konvertálásról, az a Vevő kockázatára történik. A konvertálás magában foglalja aztaz általános kockázatot, hogy a konvertálási művelet következtében adatok vesznek el vagy akiindulási formátumtól eltérő formában jelennek meg.

(2)A megadott CMYK-színmódtól eltérő színmódú saját nyomtatási adatok használata esetén azadatok feldolgozása a Vevő kockázatára történik. Különösen RGB-adatok vagy ICC-színprofilokfeldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti színektől való eltérések.

(3)Az online programmal készített, a megadott RGB-színmódtól eltérő színmódú nyomtatási adatokesetén az adatok feldolgozása szintén a Vevő kockázatára történik. Különösen CMYK-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti színektől való eltérések.


§13 Proofok

(1)A Vevő külön díjazás ellenében kérheti paperproofok és screenproofok (proofok) elkészítését. Egydigitális nyomtatással készülő paperproof nyomtatási képe az eltérő nyomtatási technika miattcsekély eltéréseket tartalmaz az ofszetminőségben legyártandó nyomdai termékhez képest. Ez aképernyőmegjelenítés miatt különösen érvényes a screenproofokra. A Hartaiprint azonban arratörekszik, hogy az eredetit minél jobban megközelítő proofokat állítson elő.

(2)A szállítási késedelmek elkerülése érdekében a Vevő köteles a proof leszállítását követően –amennyiben nincs kifogása a szállított prooffal szemben – azonnal engedélyezni a nyomtatást. Azengedélyezéssel a Vevő visszaigazolja a nyomtatási adatokat a proof által képviselt formában, aszerződés szerinti minőségi standardoknak, tűréseknek és színeltéréseknek megfelelően.

(3)Ha a Vevő elutasítja a proofot, köteles átdolgozott nyomtatási adatokat küldeni a Hartaiprint
részére (a Vevő együttműködési kötelezettsége). Ebben az esetben az eredetileg a Vevő által választott teljesítési határidő az átdolgozott adatok beérkezésével újraindul.

(4)A csekély mértékű eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést, és a szerződésszerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül vannak, szállítóváltásból, másanyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett változásokból adódhatnak, ésnem reklamálhatók meg a paperproofoktól, screenproofoktól vagy a Vevő korábbi megrendeléseitőlvaló eltérésre hivatkozva.


§14 Árak és szállítási költségek

(1)A Hartaiprint által teljesítendő szolgáltatások árai a Hartaiprint weboldalain szereplő adatokon,valamint a szerződés megkötése és az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzéseelőtt megjelenő áttekintő oldalon, és segítségképpen a mindenkori teljesítésről szóló megállapodásidőpontjában érvényes aktuális árlistán alapulnak. Az internetes portálon megadott árak kötelezőek aHartaiprint-re nézve. Az árakat a Hartaiprint a megrendelés visszaigazolásával egyidejűlegvisszaigazolja.

(2)A megadott árak tartalmazzák a csomagolási költségeket, a Vevőhöz történő egyszeri kiszállításköltségeit (Magyarországon belül) és a törvényes forgalmi adót, amennyiben a szerződés megkötéseés az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalonnem szerepel más előírás. Ingyenes termékek, valamint Magyarországon kívüli szállítások esetén aszállítási költségeket a Vevő viseli.

(3)A Hartaiprint fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pont 1. bekezdése alapján meghatározza azárakat, és a megrendelés visszaigazolásával közölje azokat a Vevővel. A Vevő jogosult a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított két napon belül reklamálni a megadott árak miatt. Ha nememel kifogást a rendelés-visszaigazolásban meghatározott árakkal szemben, azok a Vevő általelfogadottnak tekintendők.

(4)A Hartaiprint alapvetően csak Magyarország területén belül szállít.

(5)Amennyiben a Vevő él visszavonási jogával, viselnie kell az áruk visszaküldésének közvetlenköltségeit. A csomagküldeményként nem feladható árukat a Hartaiprint szállítja el.


§15 Számlázás és fizetés

(1)A Hartaiprint kiállítja a számlát az általa e-mailben visszaigazolt szolgáltatások összegéről, és aztkizárólag e-mailben megküldi a Vevőnek. Papírformában kiállított számla nem érvényes.

(2)A Vevő jogosult a kiállított számla kézhezvételétől számított két napon belül e-mailben kifogástemelni a számla ellen. Ha a Vevő a határidőn belül nem emel kifogást, a számla elfogadottnaktekintendő.

(3)Ha a Vevő nem emel kifogást a számla ellen, köteles legkésőbb a számla kézhezvételétől számítotthét napon belül teljesíteni a fizetést az előre meghatározott formában. Amennyiben a Hartaiprintáltali teljesítés során kiegészítő teljesítésekre kerül sor, és azokat nem kell szintén előreellentételezni, a fizetés számlára történik átutalással.

(4)A számlákat a kiállítást követően levonás nélkül, a megadott fizetési határidőn belül kellkiegyenlíteni. Ha a Vevő a megadott fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a számlát, a Hartaiprinte-mailben felszólítást küld a részére, amelyben felszólítja a Vevőt, hogy hét napon belül fizesse ki aszámla összegét. Ha a Vevő ekkor sem fizeti ki a számla összegét, a Hartaiprint jogosult visszalépni aszerződéstől, ha még nem került sor szolgáltatás teljesítésére a megrendelés alapján.

(5)Ha a megrendelt szállítások és szolgáltatások kifizetése SEPA beszedési megbízással / cégesbeszedési megbízással történik, a Vevő legkésőbb az esedékességi határidő előtt egy nappal előzetestájékoztatást kap a várható beszedéssel kapcsolatban.

(6)A Hartaiprint jogosult a fizetéseket először a régebbi adósságokra elszámolni, és kötelestájékoztatni a Vevőt a teljesített elszámolás módjáról. Ha már felmerültek költségek és kamatok, aHartaiprint jogosult a fizetést először a költségekre, majd a kamatokra és végül a fő teljesítésreelszámolni. Ettől eltérő teljesítési célokra vonatkozó megjegyzések csak fogyasztók esetén vehetőkfigyelembe.

(7)Egy fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a számla összege jóváírásra került a Hartaiprintbankszámláján.

(8)Visszterhelések esetén a Vevő köteles megtéríteni a végrehajtó bank által a Hartaiprint-nekleszámlázott költségeket, kivéve ha azok nem a Vevőt terhelik.

(9)A vállalkozó vagy a jogi személy fizetési késedelme esetén a magyar Polgári Törvénykönyv 6:155

§(1) és (2) bekezdése, valamint a jelen szerződés előírásai az irányadók.


§16 Teljesítési, szállítási idő és késedelem

(1)A teljesítési és szállítási idők számítása kizárólag munkanapokban történik. A teljesítési időminden esetben a rendelés-visszaigazolásban kerül meghatározásra, a megrendelés részleteitől ésmértékétől függően. A szállítási idő a rendelés-visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidőlejárta utáni napon kezdődik.

(2)Amennyiben a Vevő rögzített teljesítési időpontú ügyletet szeretne kötni (vagyis az árutmeghatározott időpontban szeretné megkapni), köteles arról a megrendeléssel egy időbentájékoztatni a Hartaiprint-t a különleges megjegyzések számára fenntartott „Megjegyzések“ bevitelimezőben.

(3)Ha a Hartaiprint egy megrendelés feldolgozásakor megállapítja, hogy a megrendelést nem lehet amegadott időben teljesíteni, jogosult két nappal meghosszabbítani a szállítási határidőt a Vevő e-mailben történő értesítésével egy időben. A Hartaiprint jogosult a szállítási határidő lejárta előttteljesíteni a szolgáltatásait.

(4)A Hartaiprint jogosult részszállítások teljesítésére.

(5)Ha a Hartaiprint túllépi a jelen pont 1. bekezdésében meghatározott legkésőbbi szállításihatáridőt, a vállalkozók, ill. jogi személyek kötelesek póthatáridőt megszabni nap közöttiidőtartamban. Amennyiben a Hartaiprint ezen az időtartamon belül sem szállítja le az árut, a másikfél jogosult visszalépni a megrendeléstől.

(6)Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek:
a)Ha a Felek a termék feladásában állapodtak meg, a szállítási határidők és időpontok aszállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítással megbízott egyéb harmadik személynek történőátadás időpontjára vonatkoznak;
b)Ha a Hartaiprint teljesítési késedelembe esik vis maior vagy egyéb olyan események miatt,amelyek nem csak átmenetileg nehezítik meg vagy teszik lehetetlenné a teljesítést a Hartaiprintszámára – ilyenek elsősorban az üzemzavarok, anyag- vagy energiabeszerzési problémák, szállításikésedelmek, sztrájkok, jogszerű kizárások, hatósági intézkedések, valamint a kimaradó, nemmegfelelő vagy nem időben történő szállítások a beszállítók részéről – és amelyek nem az ő hibájábóltörténtek, a Hartaiprint nem felel a késedelemért. Ha az akadályoztatás átmeneti jellegű, aHartaiprint jogosult elhalasztani a teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelőfelfutási idő hozzáadásával. Ha az akadályoztatás nem átmeneti jellegű, a Hartaiprint jogosult a mégnem teljesített rész tekintetében részben vagy egészben visszalépni a szerződéstől. Ha azakadályoztatás két hónapnál tovább áll fenn, a Vevő egy megfelelő póthatáridő kitűzése utánjogosult a még nem teljesített rész tekintetében visszalépni a szerződéstől.

(7)A teljesítési határidő betartása a Hartaiprint részéről feltételezi a Vevő szükséges együttműködésiintézkedéseinek időben történő, teljes körű és szabályszerű végrehajtását, beleértve a nyomtatásrakész adatok és a nyomtatási engedély továbbítását a Vevő részéről, valamint a fizetés beérkezését, ill.hitelkártyával történő fizetés esetén a fizetés engedélyezését a hitelkártyát kibocsátó intézményrészéről, kivéve ha a Felek kivételes esetben számlára történő fizetésben állapodtak meg. Ha anyomtatásra kész adatok, ill. a nyomtatási engedély csak 10:00 óra után érkezik be a Hartaiprint-hez,a teljesítési határidő a következő munkanapon kezdődik.

9)A fogyasztó fizetési késedelme esetén minden jogos felszólítás után 5 € felszólítási díj fizetendő.Vállalkozók és jogi személyek fizetési késedelem esetén kötelesek a magyar Polgári Törvénykönyv6:155 § (1) bekezdése szerinti kamatokat megfizetni, valamint a Hartaiprint részére kifizetni a magyarPolgári Törvénykönyv 6:155 § (2) bekezdésében meghatározott 40 € (negyven euró) átalánydíjat akövetelésbehajtás költségeire való tekintettel.


§17 Kockázatok átszállása

(1)Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek:
a)Az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata a szállítást végző személynektörténő átadás időpontjában (ehhez a rakodási művelet kezdete az irányadó) száll át a Vevőre. Ezattól függetlenül érvényes, hogy ki viseli a feladási költségeket, ill. akkor is, ha a szállítást sajátdolgozók végzik. Ha a feladás vagy az átvétel a Vevő hibájából késik, a kockázat azon a napon száll áta Vevőre, amikor a szállítandó áru szállításra kész, és a Hartaiprint jelezte ezt a Vevő felé.
b)A Vevő kérésére, amennyiben azt külön jelzi legkésőbb a megrendeléssel egy időben, a Hartaiprintbiztosítást köt a küldeményre a biztosítható károk ellen, a Vevő költségére.
c)Ha a szállítmány kézbesíthetetlen megjelöléssel visszaérkezik, a Hartaiprint nem köteles aztmegőrizni a Vevő részére, kivéve ha a Vevő nem tehet a kézbesítési akadály felmerüléséről. A feladásszabályszerűségének ellenőrzése, a Vevő értesítése és egy megfelelő elszállítási határidő lejárta utánHartaiprint jogosult megsemmisíteni vagy egyéb módon hasznosítani a szállítmányt. Ez nem érinti aHartaiprint térítési igényét, amennyiben a szállítmányt nem lehet más módon hasznosítani. Az
ideiglenes megőrzés a Vevő kockázatára történik.

(2) Ha a Vevő fogyasztó, az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata csak annak átadásával száll át a Vevőre. Az átadással egyenrangúnak számít, ha a Vevő késlekedik az átvétellel és ha a „Tárolás engedélyezése“ opció választása esetén az árut elhelyezték a megállapodás szerinti tárolóhelyen.

(3) Ha a Felek abban állapodtak meg, hogy az árut a Vevő szállítja el a Hartaiprint- től, a Hartaiprint elszállításra készen elhelyezi az árut a megállapodás szerinti címen és értesíti a Vevőt arról, hogy az áru elszállításra kész. A Vevő köteles az értesítéstől számított egy héten belül elszállítani az árut. Ha késlekedik az áru elszállításával, a Hartaiprint jogosult egy megfelelő póthatáridőt kitűzni, és annak lejárta után az árut a Vevő költségére elküldeni a Vevőnek. A Hartaiprint a póthatáridő kitűzésekor felhívja a Vevő figyelmét a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire.

(4) A Hartaiprint akkor jogosult részszállítások teljesítésére, ha a részszállítás elfogadható a Vevő részéről a szerződésben meghatározott rendeltetési cél alapján, biztosítva van a fennmaradó áruk szállítása is, és a részszállítás nem okoz jelentős többletráfordítást vagy pótlólagos költségeket a Vevőnek (kivéve, ha a Hartaiprint magára vállalja a többletráfordítást vagy a pótlólagos költségeket). Ha a Vevő fogyasztó, az előző mondat érvényes azzal a kikötéssel, hogy a Hartaiprint teljes mértékben magára vállalja a pótlólag felmerülő költségeket (pl. feladási költségek).


§18 Tulajdonjog fenntartása

(1) A Hartaiprint fenntartja magának a szállított áru tulajdonjogát a szerződésből eredő követelések teljes megfizetéséig.


§19 Beszámítás, visszatartás és engedményezés

(1) A fogyasztók és a Hartaiprint. jogosultak az egymással szemben fennálló lejárt pénzköveteléseiket a másik félnek címzett nyilatkozat megküldésével beszámítani.

(2) Vállalkozók és jogi személyek csak akkor jogosultak beszámításra és visszatartása igényeik alapján, ha az ellenkövetelések jogerősen megállapításra kerültek vagy nem vitatottak. A Hartaiprint jogosult beszámítani a vállalkozókkal vagy jogi személyekkel szemben fennálló követeléseit ez utóbbiak követeléseibe.

(3) A Vevő a jelen szerződésből eredő igényeit csak a Hartaiprint előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyekre (engedményezheti). Ha a Vevő fogyasztó, a Hartaiprint saját igényeit csak a fogyasztó előzetes hozzájárulásával számíthatja be.

§20 Kellékszavatossági jog

(1) A kellékhiány miatti szavatossági igények kizártak abban az esetben, ha a hiba a Vevő által továbbított hibás, hiányos vagy egyéb szempontból nem megfelelő nyomtatási adatok miatt merült fel.

(2) A Vevő köteles a leszállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. A Hartaiprint nem felel azokért a károkért, amelyek a Vevő részéről történt késedelmes hibabejelentésből adódnak.

(3) Ha a Vevő fogyasztó, a törvényes kellékszavatossági jog az irányadó.

(4)Ha a Vevő vállalkozó vagy jogi személy, a törvényes kellékszavatossági jog az irányadó a következőmódosításokkal:

(i)A fenti személyek kötelesek haladéktalanul megvizsgálni a leszállított áruk minőségét ésmennyiségét, és a nyilvánvaló kellékhiányokat haladéktalanul, de legkésőbb az áru kézhezvételétőlszámított tizennégy napon belül bejelenteni a Hartaiprint- nél. A határidő betartásához elegendő abejelentés időben történő elküldése. A kellékhiány bejelentése történhet írásban, e-mail vagy telefaxútján.

(ii)Ha a Vevő a nyilvánvaló (minőségi vagy mennyiségi) hiba miatti kellékhiányokat nem jelenti be aHartaiprint-nél, úgy tekintendő, hogy a Hartaiprint hibátlanul teljesített. Ebben az esetben a Vevőmár nem jogosult kifogást emelni a nyilvánvaló kellékhiányok miatt.

(iii)A Hartaiprint az utólagos teljesítés keretében jogosult a nyomtatványokat vagy nyomtatásisegédeszközöket a saját döntése szerint kijavítani vagy újra szállítani.

(iv)Szavatossági igények kizárólag a megállapodás szerinti termékminőségtől való jelentős eltérésekvagy a termék használhatóságának jelentős mértékű akadályozása esetén állnak fenn. Különösen anyomtatványok és nyomtatási segédeszközök termékleírásaiban szereplő szokásos tűréseket kellfigyelembe venni.

(5) A megrendelt árumennyiséghez képest 5 %-os túl- vagy alulszállítás megengedett. Ennek okalehet többek között selejtpapír, indító ívek, a további feldolgozást végző gépek kialakító példányaivagy a felső és alsó ívek termelésfüggő hulladéka, amelyeket nem válogatnak ki. A Hartaiprint köteleserről előre, legalább két nappal a szállítás előtt tájékoztatni a Vevőt. A Vevő ténylegesen szállítottmennyiséget köteles megfizetni.

§21 Műszaki és kialakításbeli eltérések

(1)A hartaprint.hu oldalon található ábrák eltérhetnek a tényleges termékektől. Az egyes böngészőkeltérő beállításai, a korlátozott színmegjelenítések, a szokásos ingadozások vagy egyéb műszaki okokmiatt adataink nem kötelezőek, de törekszünk arra, hogy minél hitelesebbek legyenek. Ezért aHartaiprint nyomatékosan fenntartja magának az anyagminőséget, színt, súlyt, méreteket, kialakítástvagy egyéb jellemzőket érintő csekély mértékű eltérések jogát. A méretadatok szintén csakiránymutatóul szolgálnak, amelyek segítenek a Vevőnek a választásban. Hossz- és szélességbelitűréseket is megadtunk, mivel rugalmas anyagokkal dolgozunk. A méretadatok feltüntetése akülönböző gyártóknál eltérő lehet. Eltérések lehetnek továbbá az egyes termékek és a különbözőgyártók között. A nem megfelelő konfekcióméretek nem szolgálhatnak reklamáció alapjául. Anyomtatási minőség és a moshatóság nagymértékben függ a használt textíliától és annak felületétől,valamint az anyagok kikészítésétől. A nyomtatási minőség eltérései egy sorozaton belül, valamint amérsékelt moshatóság a fenti kritériumok miatt nem szolgálhat reklamáció alapjául.

(2)Használati utasításA nyomtatott textíliákat nem szabad finom mosószerrel mosni. Az első mosásra legkorábban anyomtatás utáni 14. napon kerüljön sor 30° C-on, kifordítva a terméket. Ügyeljen arra, hogy anyomtatott oldal nem vasalható. Egyebekben az áruhoz mellékelt mosási információkat kellfigyelembe venni.


§22 Elévülés

(1)Ha a Vevő fogyasztó, igényeinek elévülése a törvényi előírásokhoz igazodik.

(2)Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, kellékszavatossági igényei két éven belül évülnek el.

(3)Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, egyéb kártérítési igényeinek vagy a ráfordításokmegtérítésére vonatkozó igényeinek elévülési ideje szintén két év.

(4)Az elévülés az áru átvételével kezdődik.


§23 Átalány kötbérigények a vevővel szemben

Ez a pont vállalkozókra és közjogi személyekre vonatkozik.

(1)A Felek az alábbi esetekre fix összegű kártérítés-, kárpótlás-, ill. térítésfizetésben állapodnak meg(átalányigény):
a)A Hartaiprint határidő kitűzésével felmond a Vevőnek a Vevő együttműködési kötelezettségénekmegszegése, elsősorban hibátlan nyomtatási adatok megküldésének elmulasztása miatt;
b)A Hartaiprint határidő kitűzésével visszalép a szerződéstől a Vevő fizetési késedelme miatt;
c)A Hartaiprint azonnali hatállyal felmond a Vevőnek a nyomtatási adatokra vonatkozó előírásokvétkes megszegése miatt;
d)A Hartaiprint egyéb, a Vevő terhére írható lényeges ok miatt felmond a Vevőnek;e)A Vevő rendes felmondással felmondja a szerződést anélkül, hogy arra a Hartaiprint hibásmagatartása indította volna, ill. anélkül, hogy bármilyen lényeges ok állna fenn.

(2)A fix összegű kötbérigény 15,00 és 25,00 € közötti bruttó megrendelési érték esetén 5,00 €, 25,00 és 500,00 € között 15,00 € és 500,00 € fölött 25,00 €. Ha vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek esetében a nyomtatási megbízást már teljesítették vagy olyan szakaszban van, amikor az automatizált nyomtatási folyamat már nem állítható le, az átalányigény összege a nettó megrendelési érték (vagyis az áfa nélküli megrendelési érték).

(3)A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a Hartaiprint-nek semennyi vagy csak csekély mértékű kára, ill. költsége keletkezett, a térítés összege aránytalanul magas vagy egyéb szerzés áll fenn.

(4)A Hartaiprint jogosult annak bizonyítására, hogy nagyobb mértékű kára, ill. költsége keletkezett, vagy a méltányos térítés összege magasabb.

§24 A nyomtatáshoz használt anyagok tulajdonjoga, archiválás, szerzői jogok

(1)A nyomtatványok előállításához a Hartaiprint által legyártott és felhasznált anyagok tulajdonjoga,szerzői jogai és minden egyéb oltalmi jog a Hartaiprint-ot illeti meg.

(2)A próbanyomatok, ill. példányok hat hónap után megsemmisítésre kerülnek, ha addig nem érkezikkifogás a Vevő részéről. A megküldött nyomtatási adatok a nyomtatott termékek elkészítése utántörlésre kerülnek. A Hartaiprint jogosult, de nem kötelezett a megsemmisítésre és a törlésre.

(3)A Vevő garantálja, hogy birtokában van az elküldött adatok használati, továbbítási és közlésijogainak, különös tekintettel a szöveges és képes anyagokra. A szerződés teljesítéséhez szükségesmértékben használati jogot biztosít a Hartaiprint-nek . Ezzel a Hartaiprint sokszorosítási jogot nyerideiglenes tárolás és adatfeldolgozás céljából. Ezen kívül a Vevő egyedi esetekben, különmegállapodás alapján további használati jogokat biztosít a Hartaiprint nak.

(4)A Vevő köteles megtéríteni a Hartaiprint-nek a harmadik személyek általi igénybevételből adódó,oltalmi vagy egyéb jogok megsértése miatt felmerült károkat, kivéve ha azokért nem felelős. A Vevő mentesíti a Hartaiprint-t minden olyan hátrány alól, amelyek harmadik személyek általi igénybevételből adódóan a Vevő terhére írható, kárt okozó magatartás miatt keletkeztek.


§25 Titoktartás

(1)Üzleti és üzemi titkokat, valamint az üzleti kapcsolatból származó vagy a másik félre vonatkozóbizalmas információkat a felek nem hozhatnak harmadik személyek tudomására. Ez a rendelkezés aszerződéses jogviszony lejárta után is érvényben marad.

(2)Olyan sajtónyilatkozatok, tájékoztatások és egyéb anyagok közzététele, amelyekben az egyikszerződő fél a másikra hivatkozik, csak előzetes írásbeli hozzájárulás (e-mail, telefax, levél) utánengedélyezett. Ettől függetlenül a Hartaiprint megnevezheti a Vevőt referenciavevőként, és ateljesített szolgáltatásokat önreklám keretében sokszorosíthatja és terjesztheti, valamint nyilvánosanközölheti, hozzáférhetővé teheti és hivatkozhat azokra, kivéve ha a Vevő érvényesíteni tudja ezzelellentétes, jogos érdekét.


§26 Záró rendelkezések

(1)A szerződéskötésre a magyar jog érvényes, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szólóENSZ-egyezmény kizárásával.

(2)Arra az esetre, ha a Vevő vállalkozó vagy közjogi személy, a felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvita teljesítési helye ésilletékessége Budapest. A kizárólagos illetékességet a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellettműködő állandó választott bíróság gyakorolja. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Mindkét fél jogosultegy választott bírót delegálni a választott bírók listájáról, akik a választott bírók eljáró tanácsánakelnökét megválasztják.

(3)A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, első sorban a magyarPolgári Törvénykönyv előírásai alkalmazandók.

(4)A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy egyéb megállapodások valamely rendelkezésénekhatálytalansága vagy hatálytalanná válása nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodáshatályát.

(4)A Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését megértette és tudomásul vette, ésazt mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá.

Budapest, 02.04.2015


Visszavonási formanyomtatvány

Ha szeretné visszavonni a szerződést, töltse ki az alábbi űrlapot és küldje vissza a címünkre:
Hartaiprint
Hunyadi utca 30.
9184, Kunsziget

E-mail: support@hartaprint.hu

-Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/általunk (*) megkötött, az alábbi árukmegvásárlására vonatkozó szerződést.

-Megrendelés dátuma (*)/kézhezvétel dátuma (*):

-Fogyasztó(k) neve:

-Fogyasztó(k) címe:


-Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú eljárás esetén)-Dátum(*) A felesleges rész törlendő.

Nyomtatás