Adat védelem

Webhely adatvédelmi nyilatkozata és egyúttal az érintettek tájékoztatása az EU adatvédelmi rendelete 13. és 14. cikkelye értelmében

Általános adatok

Felelősökkel kapcsolatos információk
Vállalkozás megnevezése: Hartaiprint
Törvényes képviselet: Hartai Balázs
Cím: 9184, Kunsziget Hunyadi utca 30.
Adatvédelmi megbízott elérhetősége: support@hartaiprint.hu

Általános adatfeldolgozási információk

Az adatok:

Csak az önként megadott személyes adatokat gyűjtjük. Ezen felül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Személyes azonosításra alkalmas adatainak a törvényi tényállás hatályát meghaladó feldolgozása csak saját kifejezett hozzájárulására történik meg.
Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés.
Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik.
Külső szolgáltatók és egyéb megbízottak.
További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi.
Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák.
Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.

A webhelyhez kapcsolódó konkrét információk

Hírlevél alkalmazása

A hírlevelünkre történő feliratkozás keretében közli velünk az e-mail címét és esetlegesen egyéb adatokat. Ezeket az adatokat mi kizárólag a hírlevél kiküldéséhez használjuk fel. A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatait addig fogjuk tárolni, amíg a hírlevélről le nem iratkozik. A leiratkozás bármikor lehetséges a hírlevélben elhelyezett hivatkozáson keresztül vagy a nekünk küldött ilyen értelmű üzenettel. A leiratkozással visszamondja e-mail címének használatát.
A valamely áru vagy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatosan megadott e-mail címét ezen felül kizárólag a rendelthez hasonló saját áruink vagy szolgáltatásaink közvetlen reklámozására használjuk hírlevél formájában, amennyiben ezt a felhasználást nem tiltotta le. Az e-mail címének használatát bármikor letilthatja anélkül, hogy az alap díjszabáson felüli költségei keletkeznének. A letiltás (és ezzel együtt a hírlevelünkről történő leiratkozás) e-mail címünkre (lásd Impresszum) küldött megfelelő üzenettel történhet.

A Google Analytics használata

A webhely használja a Google Inc. („Googleˮ) webelemző, Google Analytics szolgáltatását. A Google Analytics a webhelyünk Ön általi használatának elemzését az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlok, úgynevezett sütik használatával teszi lehetővé. Az információk, amelyeket ezek a sütik a webhelyünk használatával kapcsolatban létrehoznak, rendszerint a Google valamely Egyesült Államokbeli szerverére kerülnek, ott tárolódnak. Amennyiben a webhelyen bekapcsolja az IP-anonimizálást, akkor az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről kötött megállapodás szerződéses államaiban a Google először lerövidíti az IP-címét. Csak kivételes esetekben történik az, hogy a teljes IP-cím elküldése után az Egyesült Államokban a Google szerverén történik a rövidítés. A webhely üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, milyen módon használják a webhelyet, jelentést állítson össze a webhelyi tevékenységekről, és hogy a webhely üzemeltetője számára a webhely használatához és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében a böngésző által elküldött IP-címeket nem egyesítik a Google egyéb adataival. A sütik tárolása a böngészőben a megfelelő beállítással megakadályozható; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a webhely egyes funkciói nem lesznek teljes egészében használhatók. Ezen felül megakadályozható, hogy a süti által létrehozott, a webhely használatára vonatkozó (pl. IP-cím) adatokat a Google észlelhesse és feldolgozhassa az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével. Ami az elemző eszközök teljes IP-címmel történő használatával kapcsolatos vitát illeti, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a webhely a Google Analytics használatakor a „_anonymizeIp()ˮ bővítményt alkalmazza, ami azt jelenti, hogy az IP-címet csak lerövidítve dolgozza fel, így kizárja azok közvetlen személyhez köthetőségét. Mobil eszközön kattintson erre a hivatkozásra, amivel a böngészőben a későbbiekben ezen a webhelyen megakadályozhatja a Google Analytics névtelen adatgyűjtését a „Opt-Out-Cookiesˮ (süti letiltás) segítségével.

Google AdWords konverzió követés

A webhely használja a Google Inc. („Googleˮ) Google Adwords konverziót követő, webelemző szolgáltatását. A Google AdWords konverziót követő eszköz a webhelyünk Ön általi használatának elemzését ugyancsak a számítógépén elhelyezett sütik használatával teszi lehetővé. Az információk, amelyeket ezek a sütik a webhelyünk használatával kapcsolatban létrehoznak, a Google valamely Egyesült Államokbeli szerverére kerülnek, ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, milyen módon használják a webhelyet, jelentést állítson össze a webhely üzemeltető számára a webhelyi tevékenységekről, és hogy a webhely használatához és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbítja, amennyiben a törvény azt előírja vagy amennyiben az adatokat a Google megbízásából harmadik fél végzi. Az adatokat a Google semmi esetre sem fogja a birtokában levő más adatokhoz kapcsolni. A sütik használatát a böngészőben általánosan meg lehet akadályozni a sütik elmentésének letiltásával.
Facebook tetszik gomb
A webhely használja a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (továbbiakban „Facebookˮ) beépülő közösségi modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a tevékenységéről a Facebook szervere automatikusan adatokat fog kapni. A webhely üzemeltetőjének a Facebook által gyűjtött adatok terjedelmére és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Facebookba, akkor a látogatását a Facebook a fiókjához tudja rendelni. További információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban: http://www.facebook.com/policy.php.

Google +1 gomb

A webhely használja a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (továbbiakban „Googleˮ) beépülő közösségi modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a tevékenységgéről a Google szervere automatikusan adatokat fog kapni. A webhely üzemeltetőjének a Google által gyűjtött adatok terjedelmére és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Google-
be, akkor a látogatását a Google a fiókjához tudja rendelni. További információk a Google +1 gomb adatvédelmi aspektusaival kapcsolatban: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter gomb

A webhely használja a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (továbbiakban „Twitterˮ) beépülő közösségi modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a tevékenységéről a Twitter szervere automatikusan adatokat fog kapni. A webhely üzemeltetőjének a Twitter által gyűjtött adatok terjedelmére és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Twitterbe, akkor a látogatását a Twitter a fiókjához tudja rendelni. További információk a Twitter adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban: https://twitter.com/privacy.

Saját „sütikˮ használata

A webhely felhasználóbarátabb viselkedése kedvéért saját „sütikˮ-et használ (a „sütiˮ olyan adatállomány, amit a webszerver küld a felhasználó böngészőjének, amit az eltárol, majd később kiolvas). A sütik használatát a böngészőben általánosan meg lehet akadályozni mentésük letiltásával. Ez azonban korlátozhatja a funkcióképességet.

A további adatfeldolgozással kapcsolatos információk

Pályázathoz kapcsolódó konkrét információk

Az adatok: Pályázati adatok
Feldolgozás célja: A pályázati eljárás lefolytatása
Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik.
Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással megbízott szolgáltatók.
További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között ügyfelek és érdeklődők a megrendelésgyűjtés keretében.
Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák.
Adatok tartós tárolása: A pályázati adatok a döntés közlése után rendszerint három hónapon belül törlésre kerülnek, amennyiben nem kaptunk beleegyezést hosszabb adattárolásra a pályázók adatbázisába történő bekerülés érdekében.

Különleges információk az ügyfelek és érdeklődők adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.
Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés, többek között ajánlatok, megbízások, értékesítés és számlázás, minőségbiztosítás
Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik
Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással, csomagküldéssel, szállítmányozással és logisztikával, nyomdai munkákkal és információ küldéssel megbízott szolgáltatók.
További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között fizetőképesség lekérdezése számlára vásárlás esetén, információk elektronikus küldése, minőségbiztosítási célok.
Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák.
Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.

Különleges információk az alkalmazottak adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.
Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés a foglalkoztatási jogviszony keretében
Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik, többek között pénzügyigazgatóság, társadalombiztosítási igazgatóság, szakmai szervezetek
Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással, bérszámfejtéssel, útiköltség elszámolással, biztosítási szolgáltatásokkal, járműhasználattal megbízott szolgáltatók.
További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között megrendelésgyűjtés, biztosítási szolgáltatások,
továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák -.
Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.

Különleges információk az beszállítók adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.
Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés, többek között érdeklődések, beszerzés, minőségbiztosítás
Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik, többek között pénzügyigazgatóság, vám
Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és webhely-tárolással, könyveléssel, fizetés lebonyolítással megbízott szolgáltatók
További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi.
továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák, többek között e-mail szolgáltatók [.
Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.

Egyéb információk és kapcsolattartás

Ezen felül bármikor kérheti a tárolt adatok megismerésének, javításának vagy törlésének lehetőségét, illetve élhet a feldolgozás korlátozásának, valamint a feldolgozás és az adattovábbítás joga elleni tiltakozás jogával. Itt léphet velük kapcsolatba e-mailben vagy postai úton. Jogában áll továbbá panasz esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulni.

Nyomtatás